021 - 88 17 57 00

021 - 88 51 39 15

درباره نمـاد ایران | Who We Are

کانون آگهی و تبلیغات نمادایرانمهر با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با تلاش و همکاری جمعی از جوانان خلاق و متخصص در سال 1385 به منظور فعالیت در زمینه طراحی و تبلیغات تأسیس گردید و مسیر پرفراز و نشیب در این عرصه را در جهت خدمت به پیشرفت بسته بندی کشور پشت سر گذاشت. تا آنجا که هم اکنون نماد ایران نامی آشنا در حوزه ی چاپ و بسته بندی محصولات فرهنگی – کشاورزی – صنعتی ساختمانی - خودرو - غذایی - گردشگری و بسیاری از صنایع در ایران و برخی کشورهای خاورمیانه به شمار می رود.

دربـاره نمـاد ایـران

کانون آگهی و تبلیغات نمادایرانمهر با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با تلاش و همکاری جمعی از جوانان خلاق و متخصص در سال 1385 به منظور فعالیت در زمینه طراحی و تبلیغات تأسیس گردید و مسیر پرفراز و نشیب در این عرصه را در جهت خدمت به پیشرفت بسته بندی کشور پشت سر گذاشت. تا آنجا که هم اکنون نماد ایران نامی آشنا در حوزه ی چاپ و بسته بندی محصولات فرهنگی –کشاورزی – صنعتی ساختمانی - خودرو - غذایی - گردشگری و بسیاری از صنایع در ایران و برخی کشورهای خاورمیانه به شمار می رود.

We Made Packages

برخی از مشتریـان
Clients
موضوع : کشاورزی
محصول: جعبه مقوایی بذر
سال تولید: 1397
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا ایندربرد 300 گرم + هات فویل + سلفون مات + یووی موضعی
موضوع : غذایی
محصول: جعبه مقوایی گز
سال تولید: 1396
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا ایندربرد 300 گرم + رنگ پنجم + الک + ویندوپچ

مشاور، طراح و مجری چاپ و بسته بندی

Printing and Packaging

from 0 to 100

موضوع : کشاورزی
محصول: جعبه لمینیتی کود
سال تولید: 1396
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا ایندربرد 270 گر م + یووی
موضوع : غذایی
محصول: جعبه مقوایی ژله
سال تولید: 1396
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا ایندربرد 300گر م + سلفون

نمادایران با خدمات تکمیلی پس از چاپ

Full Service After Print Ideas

موضوع : غذایی
محصول: جعبه مقوایی گز خمره ای
سال تولید: 1396
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا ایندربرد 300 گر م + ویندوپچ + الک
موضوع : کشاورزی
محصول: جعبه لمینیتی کود
سال تولید: 1397
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا 150 گرم + سلفون مات + یووی موضعی +
موضوع : صنایع روشنایی
محصول: جعبه مقوایی لامپ
سال تولید: 1396
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا 300 گرم پشت طوسی + چاپ متاالیز + سلفون براق
موضوع : کالای خواب
محصول: هویت سازمانی و ست اوراق اداری
سال تولید: 1397
متریال و خدمات تکمیلی: تحریر 100 گرم +
موضوع : صنایع شیمیایی
محصول: پکیج جعبه مقوایی رنگ ویترای
سال تولید: 1397
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا ایندربرد 350 گر م + رنگ پنجم+ سلفون مات + یووی موضعی
موضوع : کالای خواب
محصول: جعبه لمینیتی پتو مسافرتی
سال تولید: 1396
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا 250 گرم طوسی + سلفون مات + امباس + ای فلوت
موضوع : کشاورزی
محصول: جعبه لمینیتی کود
سال تولید: 1394
متریال و خدمات تکمیلی: کرافت + هات فویل
موضوع : کشاورزی
محصول: جعبه لمینیتی کود
سال تولید: 1395
متریال و خدمات تکمیلی: سلفون مات + یووی موضعی + هات فویل
موضوع : کشاورزی
محصول: کاتالوگ معرفی محوصلات
سال تولید:1396
متریال و خدمات تکمیلی: داخلی)گالسه 100 گرم براق( جلد)300گرم براق(+سلفون مات + هات فویل + صحافی چسب گرم
موضوع : تهویه
محصول: کاتالوگ معرفی محوصلات
سال تولید:1396
متریال و خدمات تکمیلی: داخلی ) 200 گرم براق ( جلد ) 300 گرم براق ( سلفون مات، صحافی)مفتول(
موضوع : غذایی
محصول: جعبه مقوایی ژله
سال تولید:1396
متریال و خدمات تکمیلی: مقوا ایندربرد 300 گرم+ یووی
موضوع : شیرآلات
محصول: کاتالوگ معرفی محصولات
سال تولید:1397
متریال و خدمات تکمیلی: داخلی)150 گرم( جلد)300 گرم( + سلفون مات + یووی موضعی + هات فویل + برجسته+ رنگ پنجم