preloading

چاپ و بسته بندی کود کشاورزی آرمان بذر
Armanbazr

طراحی بسته بندی و چاپ محصولات شرکت آرمان بذر توسط کارشناسان نماد ایران انجام گرفته است. آرمان بذر، فعال در حوزه تولید و ارائه محصولات و کودهای کشاورزی در اصفهان، به مدت ۴ سال است که همکاری خود را با نماد ایران شروع کرده و طراحی، چاپ و بسته بندی محصولات خود را به کارشناسان نماد ایران سپرده است.

چاپ و بسته بندی کود کشاورزی آرمان بذر
سایر پروژه ها
Projects