preloading

چاپ و بسته بندی محصولات کشاورزی سبز آذر کاسپین
Caspian

شرکت سبز آذر کاسپین در زمینه کشاورزی و تولید و ارائه انواع محصولات و کودهای کشاورزی در تهران فعالیت می‌کند. این شرکت حدود ۸ سال است که با شرکت نمادایران همکاری خود را آغاز کرده و کارهای طراحی، چاپ و بسته بندی محصولات خود را به کارشناسان این شرکت سپرده است.

چاپ و بسته بندی محصولات کشاورزی سبز آذر کاسپین

چاپ و بسته بندی کودهای کشاورزی، طراحی و چاپ لیبل محصولات و همچنین طراحی و چاپ کاتالوگ محصولات سبز آذر کاسپین، توسط کارشناسان طراحی و بسته بندی نمادایران انجام شده است.

سایر پروژه ها
Projects