preloading

طراحی و بسته بندی کود کشاورزی شیمی گل
Shimi Gol

شرکت شیمی گل، تولید کننده انواع محصولات و کودهای کشاورزی در خراسان رضوی است که همکاری خود را با نمادایران ۲ سال است که شروع کرده و طراحی بسته بندی و چاپ کودهای کشاورزی و کارتن های مادر خود را به آن سپرده است.

طراحی و بسته بندی کود کشاورزی شیمی گل
سایر پروژه ها
Projects