preloading

طراحی و بسته بندی کود کشاورزی شیمی کرد
Shimi Kord

شرکت شیمی کرد فعال در حوزه تولید انواع محصولات کشاورزی در تهران، حدود ۷ سال است که برای طراحی، چاپ و بسته بندی محصولات خود نمادایران را انتخاب کرده است.

طراحی و بسته بندی کود کشاورزی شیمی کرد
سایر پروژه ها
Projects